Gis Data Types

Bu makalede coğrafi detayları tanımlamak için kullanılan temel veri tipleri ve bu veri tiplerinin hangi durumlarda kullanılması gerektiği anlatılacaktır. CBS'nin diğer bilgi sistemlerinden farkı coğrafi olarak referanslanan verileri işleyebilmesidir. Coğrafi veri, yeryüzündeki mekansal özelliğin hem konumunu hem de özelliklerini tanımlamalıdır. CBS bu nedenle iki coğrafi veri bileşeni içerir. Mekansal veriler, coğrafi özelliğin konumunu tanımlar Öznitelik… Continue reading Gis Data Types

Dependency Injection Container

Önceki yazıda uygulamaları oluşturan bileşenlerin birbiri ile gevşek bağlı haberleşmesi gerektiğini ve bunun için interface kullanılabileceğini örneklemiştik. Bu yazıda bağımlılıkları daha esnek nasıl yönetebileceğimizi inceliyor olacağız. Dependency Injection Design Pattern Bağımlılıkların tasarım zamanı yerine çalışma zamanında yüklenmesini tarifleyen tasarım desendir. Bu disipline uygun şekilde tasarlanan uygulamalar da tüm uygulamanın yeniden derlenmesine gerek kalmadan yalnızca değişen kısımları derlenerek… Continue reading Dependency Injection Container

Single Responsibility And Loosely Coupling Principle

Geliştirdiğimiz uygulamalar farklı sorumlulukları yerine getiren bileşenlerin bir arada çalışmasından meydana gelir. Geliştirme, bakım ve güncelleme süreçlerinde karşılaşılacak zorlukları en aza indirmek için, uygulama mimarisi bileşenler tek bir iş yapacak ve birbirleri ili gevşek ilişkide haberleşecek şekilde tasarlanmalıdır. Her bileşenin tek bir işi olması Single Responsibility Principle, bileşenler arasındaki bağların gevşek olması Loosely Copling Principle… Continue reading Single Responsibility And Loosely Coupling Principle