MBTiles Format

2011 yılından beri MapBox firmasının desteği ile açık standartlı olarak geliştirilmektedir, en son 1.3 sürümü yayınlanmıştır. Vektör veya raster bir kaynaktan yada online bir harita sunucundan elde edilen tile edilmiş haritaların (tileset) tek bir dosyada belirlenen şemaya göre tutulması esasına dayanır. Dosya olarak sqlite veritabanını kullanır. Bu formatın başlıca avantajları; Tile edilmiş verinin yüksek performans … More MBTiles Format

Shape File Formatı

ESRI tarafından geliştirilen shape file formatı binary tabanlıdır. Genel olarak aynı klasörde aynı şekilde isimlendirilmiş 4 dosyadan oluşur. Bu dosyalar uzantılarından ayırt edilir. – .shp dosyası geometrileri, – .dbf dosyası geometrilere ait attribute bilgilerini, – .prj dosyası projeksyon bilgisini, – .shx dosyası indexleri tutar. Yalnızca shp dosyası zorunludur. shp formatı mixed geometri tanımlanmasına izin vermez.Yani … More Shape File Formatı

SpatiaLite Formatı

SpatiaLite, coğrafi veri yönetimi için (depolama, sorgulama, editleme, analiz, import/export) Alessandro Furieri tarafından Open Geospatial Consortium (OGC) Simple Feature For SQL standartlarına uygun olarak tasarlanarak ilk versiyonu 2008 yılında yayınlanmış bir SQLite veritabanı eklentisidir. SpatiaLite Linux, Windows ve MAC platformlarında çalışabilir. Komut satırı, grafik arabirim ve ayrıca Python, JAVA, C++ ve C# için geliştirilen kütüphaneler … More SpatiaLite Formatı

GeoJSON Formatı

İlk olarak 2008 yılında tanımlanmıştır. 2015 yılında, İnternet Mühendisliği Görev Gücü (IETF), orijinal formatın yazarlarıyla birlikte GeoJSON’u standartlaştırmak için bir GeoJSON çalışma gurubu oluşturdu. Bu gurubun çalışması RFC 7946, Ağustos 2016’da yayınlandı ve 2008 GeoJSON formatının yerini alan yeni GeoJSON standartı oluşturulmuş oldu. Adından anlaşılacağı gibi javascript nodasyonunu kullanan JSON tabanlı bir coğrafi veri formatıdır. … More GeoJSON Formatı

Geographic Markup Language (GML)

GML, geometri, koordinat, referans sistemi gibi temel coğrafi yapıların şemalar kullanılarak tanımlanması için 1999 yılından bu yana Open Geospatial Consortium (OGC) tarafından geliştirilen standarta verilen isimdir. GML 1 versiyonunda Document Type Definition (DTD), sonraki versiyonlarda ise XML Schema Definition (XSD) dosyaları ile şemalar oluşturulmuştur. En son 3.3 versiyonu yayınlanmıştır. GML 1-2 versiyonlarında yalnızca 3 şema … More Geographic Markup Language (GML)

Gis Data Types

Bu makalede coğrafi detayları tanımlamak için kullanılan temel veri tipleri ve bu veri tiplerinin hangi durumlarda kullanılması gerektiği anlatılacaktır. CBS’nin diğer bilgi sistemlerinden farkı coğrafi olarak referanslanan verileri işleyebilmesidir. Coğrafi veri, yeryüzündeki mekansal özelliğin hem konumunu hem de özelliklerini tanımlamalıdır. CBS bu nedenle iki coğrafi veri bileşeni içerir. Mekansal veriler, coğrafi özelliğin konumunu tanımlar Öznitelik … More Gis Data Types