Single Responsibility And Loosely Coupling Principles

Geliştirdiğimiz uygulamalar farklı sorumlulukları yerine getiren bileşenlerin bir arada çalışmasından meydana gelir. Geliştirme, bakım ve güncelleme süreçlerinde karşılaşılacak zorlukları en aza indirmek için, uygulama mimarisi bileşenler tek bir iş yapacak ve birbirleri ili gevşek ilişkide haberleşecek şekilde tasarlanmalıdır. Her bileşenin tek bir işi olması Single Responsibility Principle, bileşenler arasındaki bağların gevşek olması Loosely Copling Principle … More Single Responsibility And Loosely Coupling Principles