MBTiles Format

2011 yılından beri MapBox firmasının desteği ile açık standartlı olarak geliştirilmektedir, en son 1.3 sürümü yayınlanmıştır. Vektör veya raster bir kaynaktan yada online bir harita sunucundan elde edilen tile edilmiş haritaların (tileset) tek bir dosyada belirlenen şemaya göre tutulması esasına dayanır. Dosya olarak sqlite veritabanını kullanır. Bu formatın başlıca avantajları; Tile edilmiş verinin yüksek performans … More MBTiles Format

Gis Data Types

Bu makalede coğrafi detayları tanımlamak için kullanılan temel veri tipleri ve bu veri tiplerinin hangi durumlarda kullanılması gerektiği anlatılacaktır. CBS’nin diğer bilgi sistemlerinden farkı coğrafi olarak referanslanan verileri işleyebilmesidir. Coğrafi veri, yeryüzündeki mekansal özelliğin hem konumunu hem de özelliklerini tanımlamalıdır. CBS bu nedenle iki coğrafi veri bileşeni içerir. Mekansal veriler, coğrafi özelliğin konumunu tanımlar Öznitelik … More Gis Data Types